Archive

Click play to listen all songs in ‘રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’’ Category
This text will be replaced by the flash music player.

જંપવા દેતું નથી – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

May 10th, 2012 2 comments
આલ્બમ:હો ફકિરા
સ્વર:સંજય ઓઝાજંપવા દેતું નથી પળભર મને,
આ કોણ કોરી ખાય છે અંદર મને.

કોણ જાણે કેમ પણ જઉં છું નડી,
હું થવા દેતો નથી પગભર મને.

ઝેર ભોળા થાવ તો પીવું પડે,
બસ ગમે છે એટલે શંકર મને.

પ્રશ્ન તો મિસ્કીન આ કેવળ એક છે,
પણ જડ્યા છે કેટલા ઉત્તર મને?

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

છોડીને આવ તું – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

April 29th, 2010 4 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૯
સ્વરકાર:પુરષોત્તમ ઉપાધ્યાય
સ્વર:આનલ વસાવડાતારું કશું ન હોય તો છોડીને આવ તું,
તારું જ બધું હોય તો છોડી બતાવ તું.

અજવાળું જેના ઓરડે તારા જ નામનું,
હું એજ ઘર છું એજ ભલેને આવ તું.

પહેર્યું છે એ તું જ છે, ઓઢ્યું છે એ તું,
મારો દરેક શબ્દ તું, મારું સ્વભાવ તું.

‘મિસ્કીન’ સાત દરિયા કરી પાર એ મળે,
એ રેખા હથેળીમાં નથી તો પડાવ તું.

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com