Archive

Click play to listen all songs in ‘પ્રહર વોરા’ Category
This text will be replaced by the flash music player.

ભાઈ રે આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર? – રાજેન્દ્ર શાહ

January 27th, 2010 11 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૫
સ્વરકાર:પ્રહર વોરા
સ્વર:પ્રહર વોરાભાઈ રે આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર?
નાની એવી જાતક વાતનો મચવીએ નહીં શોર.

ભારનું વાહન કોણ બની રહે નહીં અલુણનું કામ,
આપણ તો બડભાગી, ખમીરનું આજ ગવાય રે ગાન.
સજલ મેઘની શાલપે સોહે રંગધનુષની કોર,
ભાઈ રે આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર?

જલભરી દ્રગ સાગર પેખે, હસતી કમળફૂલ,
કોકડું છે પણ રેશમનું એનું ઝીણું વણાય દુકૂલ.
નિબીડ રાતના કાજળ પાછળ પ્રગટે અરુણ ભોર,
ભાઈ રે આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર?

આપણે ના કંઈ રંક, ભર્યોભર્યો માંહ્યલો કોશ અપાર,
આવવા દો જેને આવવું, આપણે મૂલવશું નિરધાર.
આભ ઝરે ભલે આગ, હસી હસી ફૂલ ઝરે ગુલમ્હોર,
ભાઈ રે આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર?

—————————————–
સાભાર: ઊર્મિસાગર

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com