Archive

Click play to listen all songs in ‘ગરબા-રાસ’ Category
This text will be replaced by the flash music player.

પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન – દયારામ

March 7th, 2014 2 comments
સ્વરકાર:કૌમુદી મુનશી
સ્વર:રાજુલ મહેતા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન દીન થઈ યાચું રે
મુક્તિમાર્ગીને આપજો જ્ઞાન હું તો નવ રાચું રે

રીઝે રાબડી થકી ગરીબલોક ભોગીને નવ ભાવે રે
અમો રાજનાં ખાસાં ખવાસ મુક્તિ મન ના’વે રે

નિત્ય નીરખીએ નટવરરૂપ હોંશ મનમાંથી રે
મનમાન્યું મળે સહુ સુખ એકતામાં ક્યાંથી રે

દિવ્ય રૂપ છો સદા સાકાર આનંદના રાશિ રે
બોલે અનુચિત માયિક મુગ્ધ નરકના વાસી રે

દુષ્ટ જીવને કહે છે બ્રહ્મ જીવ બ્રહ્મ લેખે રે
છતે સ્વામીએ સુહાગનું સુખ સ્વપ્ને ન દેખે રે

આપ સ્વામી સદા હું દાસ નાતો એ નિભાવો રે
રુચે આપને પડો એવી ટેવ અન્ય રખે પાડો રે

વિના લાલચનું લાલ વ્હાલ આટલુંક આપો રે
વિષયવાસના પ્રપંચની પ્રીત કૃષ્ણ મારી કાપો રે

અનન્ય સેવા અખંડ સતસંગ મનોહર માંગું રે
દયા પ્રીતમજી આપો મુને એહ પાયે લળી લાગું રે

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

કુમ કુમ શું આભ ખુલ્યું – વિહાર મજમુદાર

September 28th, 2011 12 comments
સ્વર:ઉમંગી શાહ, નિનાદ મહેતા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


કુમ કુમ શું આભ ખુલ્યું લાગે, કે માડી અંબા ઉતરતી લાગે..
દિવ્ય તાલ સુર મધુર રાગે, કે માડી અંબા ઉતરતી લાગે..

મીઠી આ નિંદરમાં, ખિલ્યા ફૂલ શમણાંનાં,
મ્હેક એની પથરાઈ શ્વાસમાં;
માડી ની ઠમકંતી કુમકુમ શી પગલીઓ, જોઇ મેં શમણે ઉજાસમાં,
હું તો સુતી ને ધબકારા જાગે.. કે માડી અંબા ઉતરતી લાગે..

ભીનું ચંદન, ભીની શ્રધ્ધાની લાગણીનાં
દિવડા પ્રગટાવવાની વારતા..
ત્રિભુવનની પટરાણી અંબા જગદંબાની, આરતી નાં ઘંટારવ ગાજતાં,
સખી હૈયે અનંત નાદ જાગે.. કે માડી અંબા ઉતરતી લાગે..

કુમ કુમ શું આભ ખુલ્યું લાગે, કે માડી અંબા ઉતરતી લાગે..
દિવ્ય તાલ સુર મધુર રાગે, કે માડી અંબા ઉતરતી લાગે..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

માએ ગરબો કોરાવ્યો..

October 8th, 2010 17 comments
સ્વરકાર:બ્રીજ જોશી
સ્વર:વંદના બાજપાઈ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે
સજી સોળ રે શણગાર, મેલી દીવડા કેરી હાર,
માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે ..

ગાગરની લઈ માંડવી માથે ઘુમતી મોરી માત
ચુંદલડીમાં ચંદ છે સાથે રૂપલે મઢી રાત
જોગમાયાને સંગ દરિયો નીતરે ઉમંગ
તમે જોગનીયો સંગ
કે માએ પાથર્યો પ્રકાશ ચૌદ લોકમાં રે..
માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે ..

ચારે જુગના ચૂડલા મારો સોળે કળાનો વાન
અંબાના અણસારા વિના હાલે નહીં પાન
માના રૂપના નહીં જોડ એને રમવાના છે કોડ
માની ગરબા કેરી કોર
કે માએ ગરબો ચગાવ્યો ચાતર ચોકમાં રે..
માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે ..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠીયો..

September 26th, 2009 5 comments

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠીયો,
માં તારો સોના રૂપાનો બાજોઠીયો.

પહેલી પોળમાં પેસતાં રે સામાં સોનીડાના હાટ જો
સોનીડો લાવે રૂડાં ઝૂમણાં રે મારી અંબામાને કાજ જો.
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ..
મેડીએ મેલ્યો..

બીજી તે પોળમાં પેસતાં રે સામાં વાણીડાના હાટ જો,
વાણીડો લાવે રૂડી ચૂંદડી રે મારી બહુચરમાને કાજ જો.
બહુચરા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ..
મેડીએ મેલ્યો..

ત્રીજી તે પોળમાં પેસતા રે સામાં મણીયારાના હાટ જો,
મણીયારા લાવે રૂડી ચૂડલી રે મારી કાળકામાને કાજ જો.
કાળકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ..
મેડીએ મેલ્યો..

ચોથી તે પોળમાં પેસતાં રે સામાં માળીડાના હાટ જો,
માળીડો લાવે રૂડાં ગજરા રે મારી રાંદલમાને કાજ જો.
રાંદલ તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ..
મેડીએ મેલ્યો..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

માથે મટુકડી..

September 25th, 2009 8 comments

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

માથે મટુકડી મહીની ઘોળી
હું મહીયારણ હાલી રે ગોકુળમાં
હો મારા શ્યામ મુજને હરિ વા’લા..

સાંકડી શેરીમાં મારા સસરાજી મળીયા મુને
લાજો કાઢ્યાની ઘણી હામ રે.. ગોકુળમાં,
હો મારા શ્યામ મુજને હરિ વા’લા..

સાંકડી શેરીમાં મારા જેઠજી મળીયા મુને
ઝીણું બોલ્યાની ઘણી હામ રે.. ગોકુળમાં,
હો મારા શ્યામ મુજને હરિ વા’લા..

સાંકડી શેરીમાં મારા સાસુજી મળીયા મુને
પાયે લાગ્યાની ઘણી હામ રે.. ગોકુળમાં,
હો મારા શ્યામ મુજને હરિ વા’લા..

સાંકડી શેરીમાં મારા પરણ્યાજી મળીયા મુને
પ્રીત કર્યાની ઘણી હામ રે.. ગોકુળમાં,
હો મારા શ્યામ મુજને હરિ વા’લા..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com