Archive

Click play to listen all songs in ‘સમન્વય ૨૦૦૫’ Category
This text will be replaced by the flash music player.

હરિનો કાગળ આવ્યો આજ – મુકેશ જોષી

February 22nd, 2010 4 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૫
સ્વરકાર:આશિત દેસાઈ
સ્વર:હેમા દેસાઈ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


હરિનો કાગળ આવ્યો આજ
જાણે મારા હાથને ઝાલ્યો, એવી આવે લાજ.
હરિનો કાગળ આવ્યો આજ..

હરિ લખે એ વાંચી જાવા આંખો ક્યાંથી લાવું?
હું તો સાવ અભણ કોની પાસે જઈ વંચાવું?
કાગળને પણ કંઠ હોત તો થોડો હોત અવાજ.
હરિનો કાગળ આવ્યો આજ..

અક્ષર સાથે છેટું એ શું નથી જાણતા હરિ?
કાગળ પણ લખિયો તો લખિયો પાનેપાનાં ભરી,
મને ભરી જો હોત હેતથી, કેવા કરતી સાજ.
હરિનો કાગળ આવ્યો આજ..

કાગળનો છે અર્થ, હરિ પણ સ્મરણ કરે છે મારું,
હુંય હરિને ગમું અહો એ લાગે કેવું સારું.
હરિ તમે જાતે આવીને હેલ ઉતારો રાજ,
હરિનો કાગળ આવ્યો આજ..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

એક છોકરી છોકરાને કાગળ લખે – સુરેશ દલાલ

February 14th, 2010 9 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૫
સ્વર:નયન પંચોલી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


એક છોકરી છોકરાને કાગળ લખે,
અષાઢી વેલેરા વાદળ લખે.

હોય હોય ને બીજું કાગળમાં હોય શું?
તારા વિના ત્યાં ગમતું નથી.
આંખોમાં આવેલું આંસુનું પૂર
કેમે કરીને હવે શમતું નથી.
કાળા ભમ્મર એ કાજળ લખે,
એક છોકરી છોકરાને કાગળ લખે..

કાં’તો લઈ જા મને, નહીતો તું આવ,
આમ જુદા રેહવાની વાત સારી નથી.
તારી સાથે જો રહેવાનું હોય તો
દુનિયા કદીયે નઠારી નથી.
શૈયા હૈયાની વાત પાગલ લખે,
એક છોકરી છોકરાને કાગળ લખે..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

પાંદડાએ લે મને ઉભી રાખી – વિનોદ જોષી

February 10th, 2010 6 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૫
સ્વરકાર:દક્ષેશ ધ્રુવ
સ્વર:ઝરણા વ્યાસ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


પાંદડાએ લે મને ઉભી રાખી,
પછી અમથી, ને પછી તમથી
ને પછી સાચકલી વાત કહી આખી.

વાતમાં તો ઝાકળની લૂમ,
એને વેળો તો દાંતરડા બુઠ્ઠાં થઈ જાય,
સુરજના હોંકારે જાગેલા કાળમીંઢ
પડછાયા જુઠ્ઠા થઈ જાઉં.
ઝાડવાએ લે મને ઉભી રાખી,
પછી અરડી, ને પછી મરડી
ને પછી તડકેથી છાયાડીમાં નાખી.

કોઈવાર માળામાં ઉતરતું ચાંદરણું
ડાળખીમાં ત્રાંસુ થઈ જાય,
કોઈવાર આંખોમાં આથમેલ શમણાઓ
ગળચટ્ટા આંસુ થઈ જાય.
વાયરાએ લે મને ઉભી રાખી,
પછી ઐંથી, ને પછી તૈથી,
ને પછી પગથી તે માથા લગી ચાખી.

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

મધરાતે સાંભળ્યો મોર – ઇન્દુલાલ ગાંધી

February 9th, 2010 7 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૫
સ્વર:રાસબિહારી દેસાઈ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


આજ મેં તો મધરાતે સાંભળ્યો મોર,
મધરાતે સાંભળ્યો મોર.

વાદળાય નહોતા ને ચાંદોય નહોતો
ઝાકળનો જામ્યો તો દોર,
ઝાકળને માનીને વાદળનો વીંઝણો
છેતરાયો નટવો નઠોર.
મધરાતે સાંભળ્યો મોર..

ઉષાની પાંપણ જ્યાં અધમીચી ઉઘડી
ઝાકળ કારમાણી કોર,
રંગ કેરાં ફૂમતડા ફંગોળી મોરલે
સંકેલી લીધો કલશોર.

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

આંખ તો મારી આથમી – સુરેશ દલાલ

February 8th, 2010 6 comments
આલ્બમ:સમન્વય ૨૦૦૫
સ્વરકાર:આશિત દેસાઈ
સ્વર:આશિત દેસાઈ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


આંખ તો મારી આથમી રહી, કાનના કુવા ખાલી,
એક પછી એક ઇન્દ્રિય કહે હમણા હું તો ચાલી ચાલી.

શ્વાસના થાક્યા વણઝારાનો નાથી છૂટે નાતો,
ચીમળાયેલી ચામડીને હવે સ્પર્શ નાકથી વર્તાતો.
સુક્કા હોઠની પાસે રાખો ગંગાજળને ઝાલી,
એક પછી એક ઇન્દ્રિય કહે હમણા હું તો ચાલી ચાલી.

નસનાં ઘોરી રસ્તા તૂટ્યાં, લોહીનો ડૂબે લય,
સ્મરણમાં કાઈ કશું નહીં, વહી ગયેલી વય.
પંખી ઉડ્યું જાય ને પછી કંપે જરી ડાળી,
એક પછી એક ઇન્દ્રિય કહે હમણા હું તો ચાલી ચાલી.

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com