Search Results

Keyword: ‘કે ગીત અમે ગોત્યું’

ખારવાનાં ગીત – રાજેન્દ્ર શાહ

December 9th, 2015 4 comments
આલ્બમ:નિરુદ્દેશે
સ્વરકાર:અજિત શેઠ
સ્વર:અજિત શેઠ, નિરુપમા શેઠ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


[૧]

હે ઈ ચાંગા, શુકર, બોમાન, શાની !
… ભરતી અાવી ભૂર, હો ભૂરાં
અલબેલાનાં ઉછળે પાણી,
હેઈ રે હેલા અા…ય
ભરકાંઠાનાં જળ તે અાપણ
જાળમાં બાંધ્યાં જાય,

ખારનો સાગર ખેડીએ, માછી !
રોજ ઋતુ, રોજ મોલ;
અાજની મ્હેનત અાજ ફળે,
નહિ કાલનો લેવો કોલ.
રે હેલા હે ઈ રે હેલા અા…ય,
ભરકાંઠાનાં જળ તે અાપણ
જાળમાં બાંધ્યાં જાય.

લીજીએ એથી અદકાં અાવે
બૂમલાં અાપણ બેટ,
દુનિયાનાં કંઈ લાખ જણાનું
ભરીએ પોકળ પેટ;
રે હેલા હે ઈ રે હેલા અા…ય,
ભરકાંઠાનાં જળ તે અાપણ
જાળમાં બાંધ્યાં જાય.

સૂંડલાં ભરી જાય રે અાપણ
સોન-મઢી ઘરનાર,
અાંખમાં એની ઊછળે
જોવનજળની ઘેઘૂર ઝાર,
રે હેલા હે ઈ રે હેલા અા…ય,
ભરકાંઠાનાં જળ તે અાપણ
જાળમાં બાંધ્યાં જાય.

ન્હૈં મોતી, ન્હૈં ધોતી, કેવળ
કેડનું રેશમ ચીની,
ઘરદુવારે, ભરજુવાળે
કાય રહે રત ભીની.
રે હેલા હે ઈ રે હેલા અા…ય,
ભરકાંઠાનાં જળ તે અાપણ
જાળમાં બાંધ્યાં જાય.

[૨]

હે…ઈ…ષા હેલોમ, હે એ ઈ ષા
હે…ઈ…ષા હેલોમ, હે એ ઈ ષા.

ભૈયા અાપણ હે એ ઈ ષા.
ધારીએ ધામણ હે એ ઈ ષા.
બાપને બોલે હે એ ઈ ષા.
તાણીએ જોરે હે એ ઈ ષા.
ધાઉના સોગન હે એ ઈ ષા.
જાય ના જોબન હે એ ઈ ષા.
અાલા રે અાલા હે એ ઈ ષા.
હે મતવાલા હે એ ઈ ષા.
થોડા થોડા હે એ ઈ ષા.
વીસ્કી સોડા હે એ ઈ ષા.
અો રે હે ઈ ષા.
જો રે હે ઈ ષા.
ભાલા હે ઈ ષા.
અાલા હે ઈ ષા.
ફાગણ હે ઈ ષા.
ફૂલે હે ઈ ષા.
સાવણ હે ઈ ષા.
ઝૂલે હે ઈ ષા.

હે…ઈ…ષા હેલોમ, હે એ ઈ ષા.
ધરિયા ખેડુ હે એ ઈ ષા.
જોય ના ટેઢુ હે એ ઈ ષા.
થોડા થોડા હે એ ઈ ષા.
વીસ્કી સોડા હે એ ઈ ષા.

સૌજન્ય: ઓપિનિયન

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

આંખમાંથી શું ઝરે છે – મુકેશ જોષી

February 24th, 2014 8 comments
આલ્બમ:ગઝલ Trio
સ્વરકાર:આલાપ દેસાઈ
સ્વર:આલાપ દેસાઈ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


આંખમાંથી શું ઝરે છે શી ખબર?
જે દિવસ છોડી દીધું તારું નગર.

એક પળ તારા વિના ના રહી શકું
તું રહે આરામથી મારા વગર.

જીવથી એને વધુ ચાહીશ હું
લાવશે તારા મિલનની જે ખબર.

લાગણી મારી છે આયુર્વેદ શી
એટલે મોડી તને થશે અસર.

હોત તું પત્થર તો સારું થાત કે
હું તને પૂજી શકત પૂછ્યા વગર.

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

બાળગીતો

May 15th, 2012 17 comments
આલ્બમ:મેઘધનુષ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


વારતા રે વારતા
ભાભો ઢોર ચારતા,
ચપટી બોર લાવતા,
છોકરાંને સમજાવતા,
એક છોકરો રિસાયો,
કોઠી પાછળ ભીંસાયો,
કોઠી પડી આડી,
છોકરાએ ચીસ પડી,
અરરર… માડી !

એક બિલાડી જાડી
એણે પહેરી સાડી
સાડી પહેરી ફરવા ગઈ
તળાવમાં એ તરવા ગઈ
તળાવમાં તો મગ્ગર
બિલ્લીને આવ્યા ચક્કર
સાડીછેડો છૂટી ગયો
મગ્ગરના મોં માં આવી ગયો
મગ્ગર બિલ્લીને ખાઈ ગયો

મામાનું ઘર કેટલે?
દીવો બળે એટલે !
દીવા મેં તો દીઠા
મામા લાગે મીઠા !
મામી મારી ભોળી
મીઠાઈ લાવે મોળી.
મોળી મીઠાઈ ભાવે નહીં
રમકડાં કોઈ લાવે નહીં.

દાદાનો ડંગોરો લીધો,
એનો તો મેં ઘોડો કીધો.
ઘોડો કૂદે ઝમ ઝમ !
ઘૂઘરી વાગે ઘમ ઘમ
ધરતી ધ્રૂજે ધમ ધમ !
ધમ ધમ ધરતી થાતી જાય
મારો ઘોડો કૂદતો જાય,
કૂદતાં કૂદતાં આવે કોટ,
કોટ કૂદીને મૂકે દોટ.
સહુના મન મોહી ગયો,
એક ઝવેરી જોઈ રહ્યો,
ઝવેરીએ તો હીરો દીધો,
હીરો મેં રાજાને દીધો.
રાજાએ ઉતાર્યો તાજ,
આપ્યું મને આખું રાજ,
રાજ મેં રૈયતને દીધું,
મોજ કરીને ખાધું પીધું.

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

બાઈ રે મને આજ – મુકેશ જોષી

May 12th, 2012 1 comment
આલ્બમ:સાત સૂરોના સરનામે
સ્વર:બિજલ ઉપાધ્યાય, વિરાજ ઉપાધ્યાય

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


બાઈ રે મને આજ કો’કે લીંબોળી મારી
હું તો છટકીને ભાગવા ગઈ
કો’ક નજર્યુંની વાડ અડી ભારી..

લીંબોળી વાગીને આખુંયે અંગ કાંઈ એવું દુખે કાંઈ દુખે,
લીંબોળી મારીને મરકી જનારનું નામ નથી લેવાતું મુખે.
હું તો બારણાં બીડેલા રાખું તો ઉઘડી જતી કેમ બારી..
બાઈ રે.. મને આજ કો’કે લીંબોળી મારી..

હવે આંખોથી ટપકે ઉજાગરાં ને નીંદર તો શમણાની વાટે,
છાતીના ધબકારા લૂંટી ગયું કોઈ નાનકડી લીંબોળી સાથે.
હું તો આખાયે ગામને જીતી ને લીંબોળી સામે ગઈ હારી.
બાઈ રે.. મને આજ કો’કે લીંબોળી મારી..

લીંબોળીમાં તો બાઈ કેટલાય લીંબડા ને લીંબડાને કેટલીય ડાળી,
ડાળી પર કોયલ ને કોયલના ટહુકા ને ટહુકામાં પ્રિત ના ધરાણી
અરર બાઈ રે કેવી નવાઈ, હું તો ટહુકે હણાઈ પરભારી.
બાઈ રે.. મને આજ કો’કે લીંબોળી મારી..

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો ? – મુકેશ જોષી

January 12th, 2012 11 comments
સ્વરકાર:કેદાર ઉપાધ્યાય
સ્વર:કેદાર ઉપાધ્યાય

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો ?
એકાદી મુઠ્ઠીનું અજવાળું આપવા આખીયે જિંદગી બળ્યા છો ?

તમે લોહીઝાણ ટેરવા હોય તોય કોઈના મારગથી કાંટાઓ શોધ્યાં ?
તમે લીલેરા છાંયડાઓ આપીને કોઈના તડકાઓ અંગ ઉપર ઓઢ્યાં ?
તમે એકવાર એનામાં ખોવાયા બાદ કદી પોતાની જાતને જડ્યાં છો ?
તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો ?

તમે કોઈની આંખ્યુંમાં વીજના કડાકાથી ખુદમાં વરસાદ થતો જોયો ?
તમે કોઈના આભને મેઘધનુષ આપવા પોતાનાસુરજને ખોયો ?
તમે મંદિરની ભીંત ઉપર કોઈની જુદાઈમાં માથું મૂકીને રડ્યા છો?
તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો ?

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com